मोबाइल फोन
+८६१५७३३२३०७८०
इ-मेल
info@arextecn.com
  • रबर स्टेटर र फ्लोटेशन मेसिनको रोटर

    रबर स्टेटर र फ्लोटेशन मेसिनको रोटर

    स्टेटर र रोटर, मुख्यतया XJK श्रृंखला, XJQ श्रृंखला, SF श्रृंखला, BF श्रृंखला, KYF श्रृंखला, XCF श्रृंखला, JJF श्रृंखला, BS-K श्रृंखला को फ्लोटेशन मिसिन मा प्रयोग गरिन्छ।स्टेटर र रोटर, मुख्यतया XJK श्रृंखला, XJQ श्रृंखला, SF श्रृंखला, BF श्रृंखला, KYF श्रृंखला, XCF श्रृंखला, JJF श्रृंखला, BS-K श्रृंखला को फ्लोटेशन मिसिन मा प्रयोग गरिन्छ।फ्लोटेशन मेसिनको रोटर र स्टेटर मुख्यतया धातु कंकाल इन्सर्ट र पहिरन-प्रतिरोधी रबर द्वारा बनाइएको हो।धातु कंकाल सम्मिलित उन्नत ज्वाला काटन र त्यसपछि वेल्ड बनाइन्छ ...