मोबाइल फोन
+८६१५७३३२३०७८०
इ-मेल
info@arextecn.com
  • Conveyor Belts & Rollers

    कन्वेयर बेल्ट र रोलर

    कन्भेयर बेल्टहरू कन्वेयर बेल्ट बेल्ट कन्वेयर प्रणालीको बोक्ने माध्यम हो (प्रायः बेल्ट कन्वेयरमा छोटो पारिन्छ)।बेल्ट कन्वेयर प्रणाली धेरै प्रकारका कन्वेयर प्रणालीहरू मध्ये एक हो।बेल्ट कन्वेयर प्रणालीमा दुई वा बढी पुलीहरू हुन्छन् (कहिलेकाँही ड्रमहरू पनि भनिन्छ), बोक्ने माध्यमको अन्तहीन लूपको साथ - कन्वेयर बेल्ट - जुन तिनीहरूको वरिपरि घुम्छ।एक वा दुबै पुलीहरू संचालित हुन्छन्, बेल्ट र बेल्टमा रहेको सामग्रीलाई अगाडि सार्दै।संचालित पुलीलाई ड्राइभ पुली भनिन्छ जबकि...