मोबाइल फोन
+८६१५७३३२३०७८०
इ-मेल
info@arextecn.com
  • एयर नली

    एयर नली

    औद्योगिक संसारको पूर्वाधारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भागहरू मध्ये एक पाइपलाइन र प्रक्रिया पाइपिंगको विशाल नेटवर्क हो।पाइपलाइनहरूले पानी, ढल, वाफ, र ग्यास र तरल हाइड्रोकार्बनहरू ढुवानी गर्छन्।"प्रक्रिया पाइपिङ" शब्दले सामान्यतया पाइपहरूको प्रणालीलाई बुझाउँछ जसले तरल पदार्थ (जस्तै, हावा, स्टीम, पानी, औद्योगिक ग्यास, इन्धन, रसायनहरू) औद्योगिक सुविधाको वरिपरि ढुवानी गर्छ।पाइपलाइनहरू र प्रक्रिया पाइपिंग सामान्यतया इस्पात, कास्ट फलाम, तामा, वा विशेष भेटिएको ...